Anasayfa Haberler Müteselsil Ne Demek?

Müteselsil Ne Demek?

Piyasa Uzmanı
Müteselsil Ne Demek?

Müteselsil; zincirleme anlamına gelen ve dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Müteselsil kelimesi hukuki bir terimdir. Finans piyasalarında genellikle karşımıza çıkmayacak bir kelime olsa da, borçtan sorumluluk noktasında karşılaşabileceğimiz bir kelimedir.

Bu nedenle anlamını bilmenizde fayda bulunmaktadır. Müteselsil kelimesi, silsile kelimesinden gelmektedir. Hukuki anlamı da silsile anlamını hemen hemen karşılamaktadır. Buna göre müteselsil kelimesinden anlamamız gereken zincirleme veya dayanışmalı anlamlarıdır.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil sorumluluk, borçluların alacaklıya karşı borcun tamamından hep birlikte sorumlu olduklarını ifade etmek için kullanılan hukuki bir terimdir. Müteselsil sorumluluk uygulanan durumlarda alacaklı borcun ifasını borçluların hepsinden talep edebileceği gibi yalnız birinden de talep edebilmektedir. Bu durumda kendi payından fazlasını ödeyen borçlunun diğer borçlulara rücu hakkı gündeme gelmektedir.

Müteselsil Kefil Nedir?

Müteselsil kefil, müteselsil kefalet ilişkisi kurulan kefil için kullanılan bir terimdir. Buna göre müteselsil kefalet ilişkisinde müteselsil kefil, kefil olduğu borcun tamamından belirli şartlar sağlandığı takdirde borçlunun kendisi gibi sorumlu olmaktadır. Müteselsil kefalet ilişkisinde alacaklının borçluyu takip etme veya taşınmaz rehni kurulmuş olması durumunda taşınmaz rehnini paraya çevirme gibi sorumlulukları bulunmamaktadır. Ancak taşınır rehni veya alacak rehni kurulması durumunda öncelikle rehnin paraya çevrilmesi gerekmektedir. Borçlunun ifada gecikmesi, borçluya ihtar çekilmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içerisinde olması şartıyla alacaklı doğrudan müteselsil kefile başvuru yapabilmektedir.

Müteselsil Kefil ile Adi Kefil Arasındaki Fark Nedir?

Müteselsil kefil ve adi kefil arasındaki fark, borçtan sorumluluk noktasında ortaya çıkmaktadır. Adi kefalet ilişkisinde kefilin borçtan sorumluluğunun doğacağı haller şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Borçluya yapılan icra takibi sonucunda kesin aciz belgesi alınmış olması
  • Borçluya Türkiye’de takip yapmanın güçleşmesi veya imkansız hale gelmesi
  • Borçlunun iflasına karar verilmiş olması
  • Borçluya konkordato mehli verilmiş olması

Müteselsil kefalet ilişkisinde ise kefilin sorumlu olduğu haller oldukça fazladır. Borçluya ihtar çekilmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya borçlunun ödeme güçsüzlüğü içerisine düşmüş olması şartları sağlandıktan sonra alacaklı taşınır rehnini ve alacak rehnini paraya çevirerek rehnin karşılamadığı kısım için doğrudan müteselsil kefile başvuru yaparak borcun ifasını talep edebilmektedir.

0 yorum

Benzer Yazılar

Yorum YAp