Brent petrol, bir petrol türüdür. Bu petrol Kuzey Denizinden çıkarılır. Dünya petrol piyasası açısından brent petrolün önemli bir etkisi vardır. Nitekim piyasayı önemli ölçüde etkilemektedir. Petrol çıkarma faaliyetlerini yürüten Shell şirketi, faaliyet alanlarını kuş ismi ile anar ve dolayısıyla brent petrolün çıkarıldığı bölge de, bir kuş türü olan yosun kazının (Brent Goose) ismini alır. Dolayısıyla bu bölgeden çıkarılan petrol artık Brent Petrol olarak anılır.

Brent petrol aynı zamanda; Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Diğer petrol çeşitlerine kıyasla “hafif” ve “tatlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Nitekim içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Brent Petrolü Özellikleri Nedir?

Brent petrolü esasında bulunduğu alanda bir kaç tesisten de elde edilmektedir. Bu nedenle kısmen karışık bir petrol türüdür. Bununla birlikte pek çok özelliği vardır. Tüm bu özellikleri ile brent petrol dünya enerji piyasasını yakından etkiler ve bu durum piyasalarda da hissedilir. Özellikle de dünyada petrol çıkarılan arazilerin 2’de 3’ünden çıkarılan petrol türlerinin piyasa genelinde fiyatları, brent petrolün durumuna göre belirleniyor olması, brent petrolün piyasa genelinde ne derece etkili olduğunu anlamamız açısından bir diğer önemli ayrıntıdır. Bu durumu özellikle de ülkeler arası petrol ticaretinde gözlemleriz. Örneğin Afrika ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirilen petrol ticaretinde fiyat referansı olarak brent petrolü referans alınır. Bu bağlamda brent petrolün, genel petrol piyasasını ne derece etkilediğini daha iyi anlıyoruz.

Brent Petrolü Fiyatı

Brent petrol fiyatı sektörü belirleyen önemli bir fiyat durumudur. Yazımızda da sık sık belirttiğimiz gibi genel petrol ticaretinin gidişatını ve seviyesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de kimileri için iyi bir yatırım aracı olarak görülebilir. Elbette brent petrol bir yatırım aracı olarak görüldüğünde, piyasa genelinde hem brent petrolün hem de diğer petrol türlerinin arz-talep dengesini dikkate almak gerekiyor. Bu sayede yatırımcı, riske girmeden yatırım gerçekleştirebilir. Öte yandan fiyatları belirleyen bir diğer önemli etkenin de, petrol kalitesini olduğunu vurgulamak gerekir.