Ücretsiz Forex Sinyal Grubuna Katılmak İçin Tıkla

Her dönem için kazanılmış olan faizin anaparaya eklenmesi ile yine her dönem değişmekte olan sermaye üzerinden hesaplanmakta olup, bu miktara bileşik faiz oranı denilmektedir. Bileşik faizde asıl detay faizin tahakkuk edeceği zaman ile bunun işleme sıklığıdır.

Faiz ve bileşik faiz kavramlarını özellikle yatırımcılar veya yatırım yapacak olanların bilmeleri ve kavramaları gerekmektedir. Finansal matematiğin bel kemiği olarak da adlandırılan faiz kavramı çok önemlidir. Hem basit, hem de bileşik faiz hesaplamaları, borç alanın da borç verenin de getirisi doğru bir şekilde yapılması için gerekmektedir.

Basit Faiz Oranı İle Bileşik Faiz Oranı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Basit Faiz Oranı Hesaplama Formülü:

Anapara üzerinden işlem yapılan faiz oranına basit faiz oranı denilmektedir. Yani hesaplama sadece anapara üzerinden yapılmaktadır.

Formül: F=A.N.T/100 dür.

Yani, Faiz miktarı= Anapara. Yıllık faiz oranı. Paranın yıl olarak faizde kalma süresi/ 100 olarak hesaplanmaktadır.

Aylık basit faiz hesaplaması ise, yılın 12 ay olması nedeni ile 12×100=1200 olacağından,

Aylık faiz formülü: F=A.N.T /1200 dür.

Günlük faiz formülü: F= A.N.T/ 36000 dir. Yani (1 yıl 365 gündür fakat finans bankacılığında bu 360 olarak hesaplanmaktadır bu nedenle de 360×100= 36000 olmaktadır.)

Bileşik Faiz Oranı Nedir Ve Bileşik Faiz Oranı Hesaplama Formülü:

Birleşik faiz, ara dönemlerde kazanılan faizin tekrar anaparaya ilave edilmesi ile elde edilen toplam kazanç üzerinden hesaplanan faiz demektir.

Yani; F= (N+1) / 100 dür. Böylece her vade bitimi sonucunda faiz oranı anaparaya ilave edilmektedir.

Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır; Bileşik faiz ara dönemlerde kazanılan faizin tekrar anaparaya eklenmesi ile edilen toplam kazanç üzerinden hesaplanan faizdir. Bileşik faiz hesaplama formülü ise; F=(N+1) / 100 şeklindedir. Her vadenizin sonunda kazandığınız faiz oranı anaparanıza ilave edilir. Bu durum anaparanın sürekli artmasına neden olmaktadır. Bu artış her seferinde yeni oluşan anaparanız üzerinden hesaplanacağından miktarın artması kaçınılmazdır.

Birleşik faizin vade sonundaki anapara ile faiz getirisinin toplamını hesaplayan formül ise;

Vade Sonu Toplam Sermaye= Anapara X (1 + Faiz Oranı) dönem sayısı şeklinde hesaplanmaktadır.